Skip to Main Content
2018 Jaguar XE AWD
Fuji White / Ebony/Ebony
90 km
XE2828

$ 45,700.00

2018 Jaguar XE AWD
Yulong White / Ebony/ Ebony w/ Tan Stitch
90 km
XE2824

$ 56,000.00

2018 Jaguar XE AWD
Caesium Blue / Ebony/ Ebony w/ Tan Stitch
90 km
XE2822

$ 55,000.00

2018 Jaguar XE R-Sport
Narvik Black / Ebony/Pimento with Pimento Sti
90 km
XE6614

$ 60,800.00

2018 Jaguar XE 20d AWD Prestige
Black / Ebony/Ebony
90 km
XE6588

$ 57,800.00

2018 Jaguar XE R-Sport
Corris Grey / Ebony/Ebony with Light Oyster
90 km
XE7115

$ 61,450.00

2018 Jaguar XE AWD 'S'
Black / Ebony/Ebony
90 km
XE7391

$ 66,570.00

2018 Jaguar XE R-Sport
Corris Grey / Ebony/Ebony with Light Oyster
90 km
XE4900

$ 61,920.00

2018 Jaguar XE AWD Premium
Fuji White / Ebony/Ebony
90 km
XE5338

$ 52,340.00

2018 Jaguar XE AWD Prestige
Fuji White / Ebony/Ebony
90 km
XE5670

$ 58,990.00